Εισάγετε το ποσό ή το ποσοστό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής της κάρτας σας