Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα πληρωθούν στην τράπεζα τα έξοδα του δανείου