Επιλέξτε το διάστημα για το οποίο δε θέλετε να καταβάλετε δόση