Εισάγετε το ύψος της ποινής που θα κληθείτε να καταβάλλετε στην πρώτη τράπεζα για την πρόωρη εξόφληση του δανείου σας. Εάν δεν υπάρχει ποινή ή για να μη ληφθεί υπόψιν το στοιχείο εισάγετε 0.