Εισάγετε τα έξοδα που θα κληθείτε να πληρώσετε στη δεύτερη τράπεζα για τη μεταφορά του δανείου. Εάν δεν υπάρχουν έξοδα ή για παράλειψη του στοιχείου εισάγετε 0.