Εισάγετε το ύψος του επιτοκίου του προγράμματος στο οποίο θα μεταφέρετε το παλαιό σας δάνειο