Εισάγετε τη διάρκεια εξόφλησης του νέου δανείου, στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε το υπόλοιπο που χρωστάτε