Εισάγετε το ποσό του κεφαλαίου που χρωστάτε σήμερα στην τράπεζά σας