Εισάγετε το ύψος του επιτοκίου του δανείου που θέλετε να λάβετε