Εισάγετε το ποσό που χρωστάτε στην τράπεζα, πριν την πρόωρη εξόφληση