Εισάγετε την εναπομείνουσα διάρκεια του δανείου σας σε μήνες