Εισάγετε το ποσό με το οποίο θέλετε να εξοφλήσετε πρόωρα το κεφάλαιο που χρωστάτε