Εισάγετε τα εισοδήματα που έχει το νοικοκυριό σας κάθε μήνα