Εισάγετε το ποσό των δόσεων που πληρώνετε κάθε μήνα για άλλα δάνεια. Αν δεν έχετε άλλα δάνεια εισάγετε 0