Εισάγετε πόσα χρόνια διάρκεια που θέλετε να έχει το δάνειό σας