Εισάγετε τη μηνιαία δόση που είστε διατεθειμένος να πληρώνετε