Εισάγετε το αρχικό κεφάλαιο που θέλετε να καταθέσετε. Αν δε θέλετε να κάνετε αρχική κατάθεση συμπληρώστε 0