Εισάγετε το ποσό που θα καταθέτετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία επιλέξατε παραπάνω