Με την επανεπένδυση αυξάνεται η τελική απόδοση της κατάθεσης / επένδυσης, καθώς οι τόκοι εισπράτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι στη λήξη και επανατοκίζονται