Εισάγετε την αξία του ακινήτου που θέλετε να αγοράσετε