Εισάγετε το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου θέλετε να ισχύει η περίοδος χάριτος