Επιλέξτε τη διάρκεια εξόφλησης που θέλετε να έχει το δάνειο