Επιλέξτε αν θέλετε να έχετε προστασία έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου ή αν δε σας ενδιαφέρει